FAQs

/FAQs/
2 11, 2016

Hoe kan slaapapneu behandeld worden?

2 november 2016|

Afhankelijk van de ernst van de slaap apneu en uw eigen voorkeur zijn er een verschillende behandel mogelijkheden: Behandeling met CPAP-apparaat: Tijdens het slapen draagt u een neusmasker dat met een slang verbonden is aan het CPAP-apparaat. Het CPAP-apparaat blaast kamerlucht met een hoge druk in de neus en keel. Door deze druk blijft de keel open. Behandeling [...]

2 11, 2016

Hoe wordt de diagnose slaapapneu gesteld?

2 november 2016|

Bij een diagnose wordt er gekeken naar de ernst van de klachten. Hierbij wordt er gekeken naar het Apneu – Hypopneu Index (AHI), het aantal ademstops of sterk verminderde ademhaling per uur. AHI 5 tot 15: lichte slaap-apneu. AHI 15 – 30: matige slaap-apneu. AHI meer dan 30: ernstige slaap-apneu. Ook wordt er gekeken naar [...]

2 11, 2016

Wie beoordeelt of u slaapapneu heeft?

2 november 2016|

Na het slaaponderzoek beoordeelt een slaapspecialist de uitslag. Deze slaapspecialist bespreekt met u het slaaponderzoek en zal ook de eventuele behandeling met u doornemen.

2 11, 2016

Wat zijn de kosten voor een slaaponderzoek?

2 november 2016|

Het slaaponderzoek wordt over het algemeen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering nodig. Houdt er wel rekening mee dat het kan zijn dat u te maken krijgt met het eigen risico bij uw basisverzekering.

2 11, 2016

Is een slaaponderzoek thuis net zo goed als in een ziekenhuis?

2 november 2016|

Een onderzoek thuis als in het ziekenhuis zijn beide effectief. Een slaaponderzoek aan huis heeft natuurlijk het voordeel dat u in uw eigen vertrouwde omgeving slaapt.

2 11, 2016

Wat wordt er gemeten tijdens een slaaponderzoek?

2 november 2016|

Een slaaponderzoek, ook wel Polysomnografisch onderzoek genoemd, registreert een aantal zaken: Hersengolven om de slaapdiepte te meten. Hartritme. Ademhalingspatronen. Spierspanning. Zuurstofgehalte in het bloed. De bewegingen van het lichaam en eventuele rusteloze beenbewegingen (het zogenaamde restless legs).

2 11, 2016

Wat moet u doen als u denkt dat u mogelijk slaapapneu heeft?

2 november 2016|

Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts. U kunt ook contact opnemen met Apneu en Werk voor advies.

2 11, 2016

Wat zijn de gevolgen van slaapapneu?

2 november 2016|

Slaapapneu zorgt voor een verstoring van het slaapproces, waardoor u niet in de diepe slaap komt. Dit leidt op den duur tot chronische vermoeidheid, prikkelbaarheid (‘kort lontje’), verminderde arbeidsprestaties, depressieve gevoelens, burn-out en relatieproblemen. Wanneer u lang met slaapapneu rondloopt zonder adequate behandeling kunnen er ernstige gezondheidsproblemen optreden.

2 11, 2016

Wat is een ‘apneu’?

2 november 2016|

Een apneu is een ademstilstand van langer dan 10 seconden.

2 11, 2016

Wat zijn de oorzaken van slaapapneu?

2 november 2016|

Iedereen kan slaapapneu hebben. Echter hebben sommige mensen een grotere kans op slaapapneu. Een aantal risicofactoren zijn: Anatomische kenmerken: Grote amandelen Een grote tong Vernauwingen in de neusholte Een naar achteren staande onderkaak Overgewicht Vet in het weefsel van de keelwand zorgt ervoor dat de keelholte kleiner wordt Erfelijke factoren Ook zijn er factoren die [...]

Laad meer berichten

Slaapapneu: slapen en werken met Apneu en Werk

Slaapapneu

Bij slaapapneu is er sprake van meerdere ademstilstanden tijdens het slapen. Tijdens een apneu stokt de ademhaling minimaal tien seconden. Veel mensen hebben wel eens apneus in hun slaap. Wanneer er sprake is van meer dan tien ademstilstanden per uur, kan slaapapneu worden vastgesteld. Een apneu tijdens de slaap zorgt ervoor dat de hersenen te weinig zuurstof krijgen. Op dat moment geven de hersenen een alarmsignaal af waardoor iemand minder diep slaapt of  wakker wordt. Met structurele vermoeidheid tot gevolg.

Langdurig ziekteverzuim

Slaapapneu is steeds vaker de oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Werknemers met deze aandoening zijn onvoldoende in staat maximaal te presteren op het werk. Voor zowel de persoon in kwestie als werkgever is het een lastige situatie. Vanwege de vaak vage klachten is er veel onbegrip over en weer.  Dit verhoogt de spanning, verslechtert de onderlinge relatie en leidt veelal tot verzuim.

Werknemer en slaapapneu

U bent al een lange tijd erg vermoeid. Op het werk kunt u zich lastig concentreren en merkt u dat er  gevaarlijke situaties ontstaan door vermoeidheid. Ook krijgt u steeds vaker  lichamelijke klachten waardoor u zich ziek moet melden op uw werk. Dit kan duiden op slaapapneu. Een aandoening waardoor het vrijwel onmogelijk is om optimaal te presteren.

Over Apneu en Werk

Apneu en Werk draagt bij aan een vitaal bedrijf en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door vroegopsporing van slaapapneu en intensieve begeleiding verlaagt Apneu en Werk de kans op verzuim aanzienlijk. Onze klanten zochten onder meer op:

Ons laatste nieuws
j Op social media

Daarom Apneu en Werk

  • Een betere en snelle opsporing van risicogevallen.
  • Snellere opstart van een adequate behandeling.
  • Een vast contactpersoon voor vragen.
  • Sneller weer aan het werk.
  • Productief en duurzaam inzetbaar.
  • Vitaal en fit zijn en blijven.

Apneu en Werk is onderdeel van ArGon groep.

Dit is een betrokken arbodienst op het gebied van preventie, verzuim en re-integratie binnen het eigen regiemodel. Wij streven naar ontwikkeling en innovatie betreffende onze dienstverlening. Hierbij houden wij oog voor werkgever, werknemer en onze specialisten zodat iedereen meegroeit naar een gezond bedrijf waar werknemers vitaal, duurzaam inzetbaar en productief zijn en blijven.

Contact

Apneu en Werk
Jansbuitensingel 20
6811 AD Arnhem

026 – 35 57 733
arcuz@ar-gon.nl