Voor mensen die gediagnosticeerd zijn en behandeld worden voor slaapapneu gelden strenge regels met betrekking tot de rijbevoegdheid. Zo schrijft de wet voor dat een persoon na twee maanden (personenauto’s) of drie maanden (vrachtwagens en bussen) met succes te zijn behandeld pas weer mag rijden. Dit terwijl mensen die gediagnosticeerd zijn en behandeld worden eigenlijk geen gevaar meer opleveren. Door behandeling hebben de meeste mensen al snel een AHI onder de tien, velen zelfs onder de 5, waardoor zij voldoen aan de norm van het CBR (=AHI onder de vijftien).

De regels met betrekking tot de rijbevoegdheid van mensen met slaapapneu hebben eigenlijk een averechts effect. Het gevolg van de restricties kan zijn dat mensen die onontdekte slaapapneu hebben zich ook minder laten diagnosticeren. Zij lopen immers de kans dat zij hun auto, bus of vrachtwagen twee tot drie maanden niet mogen besturen en daardoor inkomen mislopen.

In de praktijk blijkt het echter niet zover te hoeven komen. Ten eerste is iemand, die gediagnosticeerd is met slaapapneu, niet verplicht dit bij het CBR te melden. Behalve als het rijbewijs verlengd moet worden. De arts zal in verband met het medisch beroepsgeheim de diagnose ook niet vrijwillig melden. Een diagnose hoeft dus niet meteen te betekenen dat iemand zijn of haar auto, vrachtauto of bus aan de kant hoeft te zetten. Hierbij moet wel gezegd worden dat wanneer men met de behandeling worstelt en zich nog steeds slaperig voelt het af te raden is om langere afstanden te gaan rijden.

Ten tweede is het advies om ruimschoots voordat het rijbewijs verlengd moet worden al contact op te nemen met de huis- of bedrijfsarts wanneer er vermoedens van slaapapneu zijn. Een beroepschauffeur dient regelmatig zijn/haar rijbewijs te verlengen. Het is aan te raden om vier à vijf maanden voorafgaand aan de rijbewijs verlenging of keuring een slaaponderzoek aan te vragen. Bij een tijdige oriëntatie kan er op het moment dat het rijbewijs verlengd moet worden vaak al een verklaring afgegeven worden dat er drie maanden succesvolle behandeling heeft plaatsgevonden. Men hoeft dan de auto, bus of vrachtwagen dan geen dag aan de kant zetten.