Cijfers onderzoek slaapapneu Philips

 • 13.776 Philips-medewerkers in Nederland zijn aangeschreven voor deelname aan het slaaponderzoek dat zich richtte op de screening van slaapapneu, ook wel OSAS (Obstructief Slaapapneu Syndroom) genaamd.
 • In totaal deden 4.206 Philips-medewerkers mee aan het slaaponderzoek. Hiermee is dit onderzoek verreweg het grootste wetenschappelijke onderzoek naar slaapapneu tot op heden gedaan.
 • Het onderzoek kende een opkomstpercentage van 29%.
 • Voor 13.776 Philips medewerkers is ± 6,4% kans op slaapapneu berekend.
 • De deelnemers waren mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, opleidingsniveau’s en culturele achtergronden. Mensen met een kantoorbaan, als ook mensen werkzaam in het productieproces in een fabriek. De Philips populatie geeft een goed gemiddeld beeld van de werkende bevolking in Nederland.
 • 363 mensen van de 4.206 deelnemers bleken OSAS te hebben
 • 78% van de deelnemers bij wie tijdens het onderzoek slaapapneu werd vastgesteld en bij wie dit werd bevestigd tijdens een vervolgonderzoek, waren onbekend met het feit dat zij aan deze ernstige chronische aandoening lijden.
 • De nieuwe cijfers vanuit het Philips-onderzoek laten zien dat OSAS veel vaker voorkomt dan tot op heden aangetoond via onderzoek. Tot op heden is uitgegaan van een prevalentie van 2% tot 4%.
 • Vertaalt men de resultaten van het onderzoek (6,4%) door naar de gehele Nederlandse beroepsbevolking dan betekent dit dat met een beroepsbevolking van 7.400.000 (CBS) het denkbaar is dat ongeveer 473.000 Nederlandse werknemers lijden aan slaapapneu.
 • Momenteel worden in Nederland 80.000 mensen behandeld voor slaapapneu.

Onderzoeksopzet

 • Het Philips slaaponderzoek was een klinisch gevalideerd wetenschappelijk onderzoek. De opzet van de studie was een diagnostische onderzoek. Gecombineerd met een beperkte slaapregistratie indien de uitkomst van het vragenlijstonderzoek daar aanleiding toe gaf.
 • Er vond een aanvullende non-response analyse plaats onder 117 mensen.
 • Deelname aan het onderzoek door medewerkers was geheel vrijwillig.
 • Persoonlijke informatie is gecodeerd.
 • Philips is op geen enkele manier geïnformeerd over welke medewerker wel of niet deelnam aan het onderzoek, noch over de persoonlijke uitkomst van personen. De gegevens die gedurende het onderzoek over personen zijn verzameld, zijn vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek nam alle (inter)nationale privacy wetten en regels in acht, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De resultaten zijn geanonimiseerd ter beschikking gesteld aan het wetenschappelijk comité dat betrokken is bij dit onderzoek en onder leiding stond van de heer drs. Michiel Eijsvogel (Medisch Spectrum Twente) en klinisch epidemioloog prof. Dr. Job van der Palen (Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente), als ook prof. dr. Johan Verbraecken (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en prof. dr. Winfried Randerath (Universität Witten Herdecke, Duitsland).