Een slaaponderzoek is de standaardtest voor de diagnose van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS). Het onderzoek wordt meestal gedurende de nacht en in een ziekenhuis uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek kan de ernst en frequentie van de slaapapneu worden vastgesteld en wordt er gekeken of er nog andere slaapaandoeningen aanwezig zijn. Meestal is een slaaponderzoek gedurende één nacht voldoende om tot een sluitende diagnose te komen. Soms komt het ook voor dat er meerdere slaapsessies nodig zijn.

Wanneer kom je in aanmerking voor een slaaponderzoek?

Om in aanmerking te komen voor een slaaponderzoek dient jouw huisarts of behandelend specialist je te verwijzen. De klachten waarbij een verwijzing plaats kan vinden zijn:

 • Snurken.
 • Nachtelijke adempauzes (apneu).
 • Vermoeidheid.
 • Hoofdpijn.
 • Concentratie-problemen.
 • Overdag in slaap vallen.

Wat houdt een slaaponderzoek in?

Een onderzoek vind meestal plaats in een ziekenhuis. Bij een slaaponderzoek wordt gedurende 1 nacht jouw slaap geregistreerd. Via deze registratie wordt het volgende gemeten:

 • In welke houding je slaapt.
 • Of de ademhaling stopt tijdens het slapen.
 • Of de hartslag sneller of langzamer gaat.
 • Of het zuurstofgehalte in het bloed daalt.
 • Of je snurkt.

Mogelijke uitkomsten

Aan de hand van de slaapregistratie bepaald een specialist of een behandeling nodig is. Mogelijke behandelingen zijn:

 • Het voorschrijven van een CPAP dat tijdens het slapen de luchtwegen openhoudt.
 • Het aanmeten/aanschaffen van een snurkbeugel (MRA) tegen het snurken.
 • Eventueel een operatie aan het zachte gehemelte om het snurken te verminderen.
 • Een aanpassing van jouw levenswijze (bijv. drankgebruik, gewicht, medicijnen).