Veel meer mensen hebben last van een structurele slaapstoornis dan tot nu toe werd aangenomen. Uit onderzoek onder 4000 werknemers van Philips Nederland bleek dat 6,4 procent van hen last heeft van slaapapneu.

Philips heeft in 2012 een groot onderzoek gedaan onder al haar medewerkers op het voorkomen van slaapapneu. De resultaten werden begin maart 2013 gepresenteerd. De opvallendste bevinding is dat 78% van de medewerkers die slaapapneu hebben, hiervan niet op de hoogte was. Dit terwijl ze veelal wel al met klachten rondliepen en sommigen onder behandeling waren voor hartklachten, hoge bloeddruk, depressie en diabetes zonder dat de achterliggende slaapapneu door huisarts of specialist herkend was.

Voor de ApneuVereniging, die nauw bij het onderzoek betrokken was, vormen de uitkomsten een bevestiging van de grote onderdiagnose. Uit onderzoek dat de ApneuVereniging stelselmatig sinds 2004 houdt, komt naar voren dat het gemiddeld vijf tot acht jaar duurt voordat slaapapneu ontdekt wordt. In die periode lopen mensen grote schade op; lichamelijk, maar daardoor ook op hun werk en in hun relatie. Schade die soms onherstelbaar is. Dit terwijl slaapapneu goed te behandelen is en mensen bij een tijdige diagnose en adequate behandeling 100% normaal kunnen blijven functioneren.