Over Apneu en Werk

Apneu en Werk

Apneu en Werk is onderdeel van ArGon Groep. Dit is een betrokken arbodienst op het gebied van preventie, verzuim en re-integratie binnen het eigen regiemodel. Wij streven naar ontwikkeling en innovatie betreffende onze dienstverlening. Hierbij houdt ArGon Groep oog voor werkgever, werknemer en onze specialisten zodat iedereen meegroeit naar een gezond bedrijf waar werknemers vitaal, duurzaam inzetbaar en productief zijn en blijven.

Voor een vitaal bedrijf

Apneu en Werk draagt bij aan een vitaal bedrijf en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door  vroegopsporing van slaapapneu en intensieve begeleiding verlaagt Apneu en Werk de kans op verzuim aanzienlijk.  Hiermee streven wij naar gezondheidswinst op lange termijn (preventie) en gezondheidswinst op korte termijn (Quality of Life).

Daarom Apneu en Werk

  • Een betere en snelle opsporing van risicogevallen
  • Snellere opstart van een adequate behandeling
  • Een vast contactpersoon voor vragen
  • Sneller weer aan het werk
  • Productief en duurzaam inzetbaar
  • Vitaal en fit zijn en blijven